TRẦN VĂN NHO – 0909622405 – – 274 HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG P14 QUẬN 05 – 1