Trang Trường Nhẫn – 0914833010 – trangtruongnhan@gmail.com – Cửa hàng thú y Trang Trường Nhẫn, ấp Long Hiệp, xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. – 1