Trương Hoàng Vũ – 0357822353 – hv2482@gmail.com – CỬA HÀNG VPP BÍCH HUỆ, QL56, ẤP SUỐI CẢ – 1