CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cảm ơn quý khách đã chọn tham gia và tìm hiểu thông tin, kiến thức trên Website của Sức Mạnh Kỳ Diệu Của Fucoidan (công ty, chúng tôi, của chúng tôi). Để đảm bảo an toàn hệ thống của Website sachfucoidan.com và bảo mật thông tin cá nhân của quý khách, Sức Mạnh Kỳ Diệu Của Fucoidan đưa ra những quy định chung dành cho khách tham quan, mua sắm, tất cả đều vì lợi ích của Quý khách. Quý khách vui lòng xem kỹ quy định sau:

 1. Đối với khách hàng mua hàng hoặc tìm hiểu trên Website:
  • Thông tin tự động được lưu giữ
   Chúng tôi tự động thu thập thông tin nhất định khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng trang web. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn (như tên hoặc thông tin liên hệ, trừ khi bạn điền vào mẫu đơn đặt hàng sản phẩm của chúng tôi) , nhưng có thể bao gồm thông tin về thiết bị và sử dụng, như địa chỉ IP, đặc điểm browser và thiết bị, hệ điều hành, URL, tên thiết bị , quốc gia, địa điểm, thông tin về cách thức và thời điểm bạn truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của chúng tôi cùng với các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì sự bảo mật và hoạt động của dịch vụ của chúng tôi và cho các mục đích phân tích và báo cáo nội bộ của chúng tôi.
  • Trường hợp thông tin sẽ được chia sẻ?
   • Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn trong một mục đích cụ thể.
   • Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn khi cần thiết để đạt được lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.
   • Cung cấp đến các cơ quan có thẩm quyền nếu quý khách vi phạm những điều sau:
    • Phát tán virus, tấn công trang web của chúng tôi.
    • Lợi dụng giao dịch trên website sachfucoidan.com để truyền bá những tin tức, hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán của người Việt.
    • Có yêu cầu đặc biệt của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  • Chính sách có thể được cập nhật
   Đôi khi chúng tôi cập nhật thông báo bảo mật này. Phiên bản cập nhật sẽ được chỉ định bởi ngày cập nhật và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại thông báo bảo mật này thường xuyên để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.
 2. Bản quyền website:

Mọi thông tin trong www.sachfucoidan.com bao gồm chi tiết sản phẩm, hình ảnh, bài viết, tư liệu có liên quan đều thuộc quyền sở hữu của website sachfucoidan.com. Bất cứ hình thức sao chép nội dung, hình ảnh, thông tin đều phải được sự đồng ý bằng văn bản thỏa thuận của website www.sachfucoidan.com .

Chúng tôi có quyền khiếu kiện lên các cơ quan, tổ chức của nhà nước và mọi tranh chấp sẽ được giải quyết bằng pháp luật đối với những trường hợp sao chép nội dung, hình ảnh, thông tin thuộc quyền sử hữu của website sachfucoidan.com.