Nhiều Thành Phần Có Tác Dụng Cộng Hưởng Khi Kết Hợp Với Fucoidan

Lợi Ích Sức Khỏe | Thông Tin Về Fucoidan Nhiều Thành Phần Có Tác Dụng Cộng Hưởng Khi Kết Hợp Với Fucoidan

Nhiều Thành Phần Có Tác Dụng Cộng Hưởng Khi Kết Hợp Với Fucoidan

Trong bài viết này, sẽ thảo luận thêm một vài thành phần có tác dụng cộng hưởng với Fucoidan.

Như bạn đã biết, Fucoidan có nhiều hoạt động sinh lý học khác nhau dựa trên các nghiên cứu. Theo Viện nghiên cứu Fucoidan NPO tại Nhật Bản, khi Fucoidan được kết hợp từ các thành phần khác nhau như Okinawa Mozuku (Cladosiphon Okamuranus), Mekabu (Undaria pennatifida) và Agaricus, nó sẽ có tác dụng mạnh hơn so với Fucoidan đơn lẻ.

Dưới đây là kết quả của Viện nghiên cứu Fucoidan NPO.

Bột chiết xuất từ sợi nấm Agaricus với Fucoidan tăng hoạt tính tế bào NK (Tế bào sát thủ tự nhiên) cao hơn so với Fucoidan đơn lẻ.

Hoạt động của tế bào NK (n=7)    
(Xuất bản tại Hiệp hội Miễn dịch Tự nhiên lần thứ 8)
(Xuất bản tại Đại hội Miễn dịch Quốc tế lần thứ 12)

NK cell activity(%): Sự hoạt động của tế bào NK

*control: group fed with ordinary feed: Nhóm đối chứng: nhóm cho ăn bằng thức ăn thông thường

Control: Nhóm đối chứng

Agaricus Mycelium Extract: Chiết xuất từ sợi nấm Agaricus

Fucoidan Mix: Hợp chất Fucoidan

Ngoài ra, khi họ sử dụng Fucoidan có nguồn gốc Okinawa Mozuku, Fucoidan có nguồn gốc Mekabu và bột chiết xuất từ sợi nấm Agaricus cho mỗi chủng tế bào bệnh bạch cầu promyelocytic (HL60) và các chủng tế bào khối u buồng trứng được nuôi cấy (NOS4), Fucoidan có nguồn gốc Okinawa Mozuku cho thấy khả năng cao gây ra cơ chế Apoptosis.

Sơ đồ biểu thị quá trình thúc đẩy tế bào ung thư bạch cầu (HL60) đi theo cơ chế Apoptosis tự hủy diệt
Apoptosis Induction(% DNA Fragmentration): Thúc đẩy tính năng của cơ chế Apoptosis ( Số lượng DNA bị đứt %)

Okinawa Mozuku Based Fucoidan Extract: Tinh chất Fucoidan chiết xuất từ rong biển Okinawa Mozuku

Mekabu Based Fucoidan Extract: Tinh chất Fucoidan chiết xuất từ lá bào tử tảo nâu nước lạnh Mekabu.

Agaricus Mushroom Extract: Tinh chất chiết xuất từ sợi nấm Agaricus.

Concentration: Nồng độ

Sơ đồ biểu thị quá trình thúc đẩy tế bào ung thư buồng trứng ở người (NOS4) đi theo con đường Apoptosis tự hủy diệt

 (Hội nghị Miễn dịch Quốc tế lần thứ 12)
Apoptosis Induction(% DNA Fragmentration): Thúc đẩy tính năng của cơ chế Apoptosis ( Số lượng DNA bị đứt %)

Okinawa Mozuku Based Fucoidan Extract: Tinh chất Fucoidan chiết xuất từ rong biển Okinawa Mozuku

Mekabu Based Fucoidan Extract: Tinh chất Fucoidan chiết xuất từ lá bào tử tảo nâu nước lạnh Mekabu.

Agaricus Mushroom Extract: Tinh chất chiết xuất từ sợi nấm Agaricus.

Concentration: Nồng độ

Để nghiên cứu sâu hơn và xác minh thêm, chức năng ngăn chặn sự hình thành mạch máu mới quanh các tế bào ung thư của Fucoidan có nguồn gốc từ Okinawa Mozuku và Fucoidan có nguồn gốc từ Mekabu bằng cách sử dụng tĩnh mạch rốn tế bào nội mô của con người (HUVECs). Tác dụng ngăn chặn sự hình thành mạch máu mới quanh các tế bào ung thư của Fucoidan có nguồn gốc từ Mekabu mạnh hơn so với Fucoidan có nguồn gốc từ Mozuku Okinawa.

Hoạt động ngăn chặn sự hình thành mạch máu mới quanh các tế bào ung thư

(Cuộc họp thường niên lần thứ 8 của Hiệp hội Miễn dịch Tự nhiên)

Score: Phân số

Control: Nhóm đối chứng

Dựa trên kết quả từ Viện nghiên cứu Fucoidan NPO, tác dụng cộng hưởng của Hợp chất Fucoidan cho thấy mức độ kích hoạt sinh lý học cao.

Bài viết khác